Boomkwekerij J.D. Van de Bijl
Provincialeweg 1a Lienden - The Netherlands - tel. +31 (0) 488 - 48 1580 Nederlands
English
France
Deutsch
Russian

Trees - Trees

Een boom is een vaste plant met een houten stam en een kroon (kruin). Er is geen eensgezindheid over de omschrijving van een boom. De meeste definities noemen hoogte (minimaal vier meter) en het bezitten van één stam.

Een boom kan afhankelijk van de soort van vier tot meer dan honderd meter hoog worden en groeien op zeer verschillende gronden. De mangrovesoorten groeien zelfs in brak water.

Een boom kan afhankelijk van de soort en de omstandigheden heel oud worden, van vele honderden tot enkele duizenden jaren. Zo kan de ginkgo meer dan 1000 jaar oud worden: in China is de oudste Ginkgo ongeveer 3500 jaar. Wilg en populier behoren tot de boomsoorten die meestal niet meer dan honderd jaar oud worden.

Vanwege het formaat van een boom speelt zij vaak een hoofdrol in een hele levensgemeenschap. Vogels bouwen er hun nest, korstmossen leven op de stam, schimmels leven in symbiose met of parasitair op of in de boom. Insecten leven van de bladeren of het hout (o.a. houtworm). Sluipwespen parasiteren weer op deze insecten. Ook is de boom vanwege de vruchten en zaden een belangrijke voedselbron voor o.a. eekhoorns en vogels.

De mens gebruikt de boom naast voedselproductie en sier ook voor de productie van timmer- en brandhout.

(bron: Wikipedia)